= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša


akcie školy

sv. sv. sv.

Na škole sa uskutočnil tematický deň s názvom „deň svätých“. Učitelia aj niektorí zo žiakov boli prezlečení za svätých.

 

galeria

stužková

Začali v roku 2009 a končia rokom 2013. Žiaci zo 4.A triedy mali slávnostné zakončenie štvrtého ročníka v Topoľčianskej Galérii.

 

galeria

sv. Lukáš

Pri príležitosti osláv dňa sv. Lukáša, boli novým žiakom, ktorí nastúpili do prvého ročníka spravené tak zvané „ imatrikulácie“. Počas nich mali pomaľované tváre.

 

galeria

vampire day

Ďalší z tematických dní na škole bol venovaný upírom. Učitelia aj žiaci mali oblečené nápadité kostými zobrazujúce upiriu tematiku.

 

galeria

výstava absolventov

Vernisáž výstavy diel absolventov našej školy, ktorí sú v dnešnej dobe študentmi Akadémie diel v Banskej Bystrici.

 

galeria

klauzúrne práce

Obhajovanie záverečných prác popri maturite z odborných predmetov

 

galeria

4.A

Slávnostné odovzdávanie vysvedčenia žiakom 4.A triedy.

 

galeria

výstava

Výstava diel prác našich žiakov v Topoľčianskej Galérii

 

galeria

maturitne prace

Súčasťou odbornej maturity je aj praktická maturita, kde každý žiak vytvorí vlastnú umeleckú maturitnú prácu.

 

galeria

duchonka

Maliarske práce našich žiakov v izbách areálu Duchonka Land. Naši študenti maľovali interiér izieb v stredovekom štýle

 

galeria

trištvrteročný prieskum

Trištvrteročný prieskum prác našich žiakov v odborných predmetoch.

 

galeria

Hippies day

Tematický deň s názvom „ The Hippies Day“, kedy boli žiaci a študenti oblečený s staršom štýle, ktorý sa nazýva Hippies

 

galeria

prijímačky

Na našej škole sa každoročne konajú prijímačky vo forme talentovej skúšky.

 

galeria

výstava

Výstava prác študentov, ktorá sa konala v marci 2012 v priestoroch ateliéru občianskeho združenia ARS PREUGE v Prievidzi

 

galeria

polročný prieskum

Polročne prebieha prieskum prác naších žiakov v odborných predmetoch

 

galeria

Mikuláš

Mikuláš v roku 2011 bol originálny. Učitelia boli prezlečení v nápaditých kostýmoch a dotvárali úžasnú atmosféru Mikuláša.

 

galeria

1. štvrťročný prieskum

Prieskum prác žiakov našej školy v odborných premetoch.

 

galeria

Futbalový turnaj

Žiaci našej školy sa radi nechajú strhnúť futbalovým ošialom. Je dobré, že nielen povzbudzujú, ale aj aktívne hrajú futbal. Najviac sa darilo tretiakom, ale vyhrali všetci, pretože urobili niečo pre svoje zdravie.

 

galeria

Stužková v Prahe

Stužková slávnosť na Karlovom moste je zážitok, ktorým sa môže pochváliť málokto. Naši štvrtáci áno. Štvordňová exkurzia v Prahe, kde videli množstvo kultúrnych pamiatok, navštívili veľa múzei a galérii, vdýchli atmosféru mesta im nadlho ostane v pamäti.

 

galeria

Sv. Lukáša 2011

Sviatok patróna školy sv. Lukáša je vždy veľkou slávnosťou.

 

galeria

Krajinársky kurz

Študenti 1. a 2. ročníka sa zúčastnili intenzívneho týždenného krajinárskeho kurzu. V krásnom prírodnom prostredí Topoľčianskeho hradu sa pod vedením pedagógov učili základom krajinomaľby, zvládnutiu perspektívy, zdokonalovali si kresbu a maliarske techniky.

 

galeria

Dielo tvojich rúk 2011

Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien je vyvrcholením sútaže Dielo tvojich rúk. Súťaž žiakov a študentov vo výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore každoročne organizuje naša škola.

 

galeria

Karneval na internáte

Vlastnoručne vyrobené masky a množstvo súťaží, aj takto prebiehal fašiangový večer na internáte. Študenti si ho spestrili karnevalom.

 

galeria

sv. Mikuláša 2010

Ako sme oslávili sviatok sv. Mikuláša? Pozrite si v galérii.

 

galeria

Beseda s politickými väzňami

Je dobré, že sú ešte medzi nami ľudia, ktorí dokážu mladým sprostredkovať dobu, ktorú mládež nezažila. Preto nám bolo vzácnou príležitosťou privítať na besede členov Konfederácie politických väzňov. Na svojom životnom príbehu nám priblížili dobu totality, za čo sme im vďační.

 

galeria

Sv. Lukáša 2010

Naša škola si každoročne pripomína patróna školy sv. Lukáša. Sv. omšu celebroval topoľčiansky dekan Mons. Marián Dragúň a koncelebroval náš kaplán Mgr. Ladislav Kováč. Po sv. omši nasledoval koncert i výstava prác žiakov ZUŠ a príjemné popludnie ukončilo agapé.

 

galeria

Gotická cesta 2009

Naša 2.A trieda sa v zúčastnila 3- dňovej exkurzie v históriou pretkanom regióne Spiša. Navštívili mestá Levoču, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie a Spišskú Sobotu

 

galeria

4.A 2010

Odovzdávanie maturitných vysvedčení patrí medzi neopakovateľné okamihy. Sme radi, že náš fotoaparát bol pri tom.

 

galeria

Dielo tvojich rúk 2009

Dielo tvojich rúk je celoslovenská súťaž základných a stredných umeleckých škôl. Naša škola má tú česť byť jej dlhoročným organizátorom. Prezentuje sa veľký počet talentovaných žiakov a študentov.Porota vyberá z množstva prác.

 

galeria

Plenér 2009

Krajinársky kurz je povinnou súčasťou výučby predmetov kresba a maľba. Medzi študentami je obľúbený, k čomu určite prispelo i krásne prírodné prostredie chatovej oblasti Záruby pri Smoleniciach.

 

galeria

Maľba na stenu

Naši študenti nemaľujú iba obrazy malých rozmerov, ale i nástenné maľby, čo zodpovedá profilu našej školy. Na fotografiách vidíme grafické stvárnenie steny na Základnej škole Jána Hollého v Topoľčanoch. Prácu študenti realizovali pod vedením p. profesora Mgr. Ivana Galusa a Mgr. art. Petra Hitzingera.

 

galeria