= Cirkevná ?kola ú?itkového vytvarníctva sv. Luká?a


novinky

Letný detský kresťanský TÁBOR

Dubník – Stará Turá
05.07. – 12.07. 2020
--info--

 

Zrušenie vyučovania

Z rozhodnutia RÚVZ v Topoľčanoch je od 12.3. až do odvolania škola zatvorená. 12.3. bude ŠKD v prevádzke od 6,30 do 16,30 pre nevyhnutné prípady.

 

Elektronická žiacka knižka

Prihlásenie cez stránku
www.zs-ladislava.edupage.org

 

Lipová 3868
955 01 TOPOĽČANY

tel: 038/532 88 96
školská jedáleň: 0910 842 715
zs.sv.ladislava.to@gmail.com

 

zs sv.Ladislava

 

2019/2020