= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša


Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukášavedenie školy a funkcie v škole

Riaditeľ: Mgr. art. Dominika Balková

Poverený zástupca riaditeľa školy: Mgr. art. Peter Hitzinger

Duchovný správca školy: Mgr. Wiesław Zając

Koordinátor maturitných skúšok: Mgr. art. Peter Hitzinger

Výchovný poradca: RNDr. Eduard Kollár