= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša
 

stravovanie

Škola zabezpečuje stravovanie v jedálni Združenej strednej školy na ulici T. Vansovej.