= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša
 

ubytovanie

Škola zabezpečuje ubytovanie v zmluvnom internáte školskom internáte Združenej strednej školy na ulici T. Vansovej.
Poplatok za ubytovanie je 16,60 €/mesiac.